O nama

Akreditovano i ovlašćeno kontrolno telo koje pruža usluge kontrolisanja i overavanja medicinskih uređaja sa funkcijom merenja.

Na osnovu člana 15. Stav 1. Zakona o akreditaciji („Službeni glasnik RS”, broj 73/2010, 47/2021), člana 2. Tačka 7. Statuta Akreditacionog tela Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 97/2011, 98/2022) i tačke 4.5.1. Pravila akreditacije ATS-PA 01, u skladu sa Odlukom br. 742/2022, dana 10.11.2022, kontrolnom telu Mediservis Pro doo Beograd dodeljena je akreditacija za poslove ocenjivanja prema utvrđenom Obimu akreditacije:

 

  1. Periodično i vanredno kontrolisanje/overavanje mernih uređaja koji su sastavni deo defibrilatora
  2. Periodično i vanredno kontrolisanje/overavanje elektrokardiografa
  3. Periodično i vanredno kontrolisanje/overavanje mernih uređaja koji su sastavni deo ultrazvučnih fizioterapijskih uređaja
  4. Periodično i vanredno kontrolisanje/overavanje mernih uređaja koji su sastavni deo višefunkcijskih uređaja za monitoring pacijenta
  5. Periodično i vanredno kontrolisanje/overavanje manometara za merenje krvnog pritiska

OVLAŠĆENJE

Na osnovu člana 136. Stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, broj 18/16 i 95/18 – autentično tumačenje), člana 10. Stav 1. Zakona o metrologiji („Službeni glasnik RS”, broj 15/16) i člana 17. Pravilnika o uslovima za obavljanje poslova overavanja merila, načinu ovlašćivanja i vođenju registra ovlašćenih tela („Službeni glasnik RS”, broj 2/17), dana 30.01.2023, Direkcija za mere i dragocene metale donela je Rešenje o ovlašćenju Mediservis Pro doo Beograd za obavljanje poslova overavanja merila koja su sastavni deo medicinskih sredstava i to:

  • Merni uređaji kod elektrokardiografa
  • Merni uređaji kod defibrilatora
  • Merni uređaji kod višefunkcijskih uređaja za monitoring pacijenta
  • Merni uređaji kod ultrazvučnih fizioterapijskih uređaja,

kao i Rešenje o ovlašćenju za obavljanje poslova overavanja manometara za merenje krvnog pritiska koji se koriste za zaštitu zdravlja u zdravstvenim ustanovama.

Vladimir Kuzmanović

Vladimir Kuzmanović

Direktor

Dragomir Ristić

Dragomir Ristić

Tehnički rukovodilac

Tina Arsenijević

Tina Arsenijević

Menadžer sistema kvaliteta (QM) i administracije

Saša Perišić

Saša Perišić

Kontrolor

Đorđe Sarić

Đorđe Sarić

Kontrolor

Kontakt

(+381) 11 6241 359

office@mediservispro.com

Bul. Arsenija Čarnojevića 104, lokal 6A, Novi Beograd 11070, Srbija

Radno vreme:

Ponedeljak-Petak: Od 8h do 16h

Vikendom i praznicima ne radimo.

Podnesite zahtev

Molimo Vas da podnesete zahtev elektronskim putem. Zahtev možete naći na linku ispod.